Tõenäosuste liitmine ja korrutamine

12. klass > Matemaatika > Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika

Liitmise reegel

 

Tõnäosuseliitminejakorrutamine1

 

Korrutamise reeglid

 

tõnäosuseliitminejakorrutamine2

 

tõnenäosustesummakorrutis3

 

Allikas: Tõenäosuste liitmine ja korrutamine