Võnkesagedus

8. klass > Füüsika > Valemid

02

kus f – võnkesagedus (1Hz), t – võnkumise ajaline kestus (1s), N – täisvõngete arv.