METSADE TÄHTSUS

Mets ja puit on Eesti tähtsaimad taastuvad loodusvarad. Metsa raiudes ei tohiks rikkuda looduslikku tasakaalu, sest maha raiutud loodusmetsa asemele istutatud metsast ei arene enam samasugust metsakooslust.

13

Metsandus ja puidutööstus

Metsandusel ja puidutööstusel on riigi majanduses väga suur osakaal ning metsamajandus ja puidu töötlemine annavad tööd ligi 30 000 inimesele. Eesti ekspordib nii puitu kui puidutooteid.

 

Metsa kasutamine

Metsa tuleb kasutada säästlikult ja mitmekülgselt. Säästliku kasutamise all peetakse silmas eelkõige seda, et puitu ei tohiks raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab ning ei tohiks lõhkuda metsapinnast. Mitmekülgse kasutamise all peetakse silmas seda, et metsadesse tuleb alles jätta elupaiku taime- ja loomaliikidele, marjadele ja seentele ning jätta alles ka lihtsalt kauneid maastikke. Umbes kümnendik Eesti metsadest on looduskaitse all. Metsi tuleb kaitsta tule, haiguste ja kahjurite eest. Põlengud saavad enamasti alguse hooletust inimtegevusest, mistõttu tuleks metsades tuletegemise ja suitsetamisega ettevaatlik olla. Metsades on RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) puhkekohad, kus saab ohutumalt tuld teha.

 

VIDEO

Naaritsad:

Lendorav:

 

 

Lisainfo

See artikkel on retsenseerimata.