MULLA KAITSE

Taim  on nii terve, kui terve on muld, milles ta kasvab. Tervislike toiduainete tootmiseks on hakatud üha rohkem tegelema mahepõllundusega, kus ei kasutata mineraalväetisi ja keemiasaadusi või tarbitakse neid väga vähe. Kasutatakse orgaanilisi   väetisi, mis soodustavad huumuse teket ja muudavad mulla sõmeraliseks.  Nad sisaldavad kõiki taimedele vajalikke toitaineid. Selline muld on õhuline ja taimed juurduvad paremini.

Taimedele vajalikud ained viiakse mulda laudasõnniku või kompostiga. Komposti valmistamisel kuhjatakse hunnikusse taimejäänused, loomasõnnik ja toidujäätmed. Bakterite ja seente elutegevuse tagajärjel need ained lagunevad ja tekib huumus. Kompostihunnikus hävinevad ka taimejäänuste ja sõnniku hulgas olevad umbrohuseemned ning haigusetekitajad. Kompostis olev huumus seob hästi vett ja nii paraneb ka taimede varustatus veega. Komposti lagunemisel tekkivat süsihappegaasi kasutab taim fotosünteesi käigus orgaaniliste ainete valmistamiseks.

Kompost

Sõnnik

Mineraalväetise terad

Põllunduses kasutatakse mitmeväljasüsteemi, et pidurdada umbrohtude, taimekahjurite ja taimehaiguste levikut. Põhimõte seisneb selles, et põllul kasvatatakse vaheldumisi teravilja, kartulit ja ristikut, millega säilitatakse mulla viljakust ning takistatakse umbrohtude ja taimehaiguste levikut.

Mahepõllunduses kasutatakse taimekahjurite hävitamiseks taimeleotisi, millega pritsitakse taimi. Põldude ümber jäetakse metsatukad, kus saaksid elada putukatest toituvad linnud. Ehk siis luuakse kahjurite looduslikele vaenlastele soodsad elupaigad.

Erinevad viisid, kuidas põldu väetatakse sõnniku ja kompostiga:

Mineraalväetise puistamine

See artikkel on retsenseerimata.