MULLA KOOSTIS

Muld on maakoore pindmine kobe kiht, mis koosneb nii elusast kui ka eluta osast. Muld koosneb tahkest, vedelast ja gaasilisest osast.  Mulla tahke osa moodustavad kivimitest tekkinud mineraalne osa ja orgaaniline osa, mis koosneb huumusest, taimede ja loomade lagunenud ja poollagunemata jäänustest ning mullas elavatest organismidest. Huumus on mulla pealmistes kihtides paiknev viljakas ja tume aine, mis tekib peamiselt varisenud lehtedest, taimejäänustest ja hukkunud loomadest. Nende lagunemist põhjustavad mullas elavad bakterid, seened ja teised mullaorganismid. Huumus sisaldab taimede kasvamiseks vajalikke toitaineid ja soodustab nende tungimist juurtesse. Huumus laguneb veel edasi mineraalaineteks, veeks ja süsihappegaasiks.
Mulla vedela osa moodustab mullas olev vesi, mis on seal vee või veeauruna, talvel jääna. Vees on lahustunud mitmesuguseid aineid.
Mulla gaasilise osa moodustab mullas olev õhk, mis sisaldab hapnikku, mida kasutavad hingamiseks mullas elavad loomad, mikroorganismid ja taimede juured.

muld2

Mulla koostis

Mulla koostis

 

mulla koostis2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.