Ohmi seaduse rakendamine rööpahela korral

Kuna kõik tarbijad on ühendatud samade punktide vahele, on pinged nende otstel ühesugused:

33

Voolutugevus ahela hargnemata osas on võrdne haruvoolude tugevuste summadega:

34

Rööpahela takistuse pöördväärtus on võrdne ahelat moodustavate tarbijate takistuste pöördväärtuste summaga:

35

NB! Rööpahela takistuse leidmiseks tuleb esmalt arvutada tarbijate takistuste pöördväärtused, seejärel need omavahel liita ning lõpuks leida summast omakorda pöördväärtus

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud