ÕHU OMADUSED

Õhk täidab ruumi, on läbipaistev ja värvuseta, puhas õhk on lõhnata. On väga kerge ja avaldab maapinnale rõhku, mida nimetatakse õhurõhuks. Õhurõhk sõltub ilmastikuoludest, näiteks õhutemperatuurist. Normaalõhurõhk on 760 mm Hg (millimeetrit elavhõbedasammast). Sellest madalam rõhk on madal rõhk ja kõrgem on kõrge rõhk. Õhurõhku mõõdetakse baromeetriga. Ülevalpool on rõhk madalam ja madalamates kohtades kõrgem.
Õhk on halb soojusjuht. Soojenedes õhk paisub ja tema osakeste omavaheline kaugus suureneb, seega suureneb ka õhu ruumala. Jahtumisel tõmbub õhk kokku ja õhuosakeste omavaheline kaugus väheneb ning väheneb ruumala. Soe õhk on kergem ja hõredam kui külm, sest võrdsete ruumalade korral on sooja õhu puhul selles ruumalas vähem õhuosakesi kui külma korral. Külmas õhus on sellesse ruumalasse kokku surutud rohkem osakesi ja seetõttu on ta tihedam ja raskem. Kuna soe õhk on kergem kui külm, lükkab külm õhk sooja õhu üles vajudes ise alla.

Kõrgemale tõustes langeb õhutemperatuur iga kilomeetri kohta 6 C.

Õhu omadused

Õhu omadused

TEST

See artikkel on retsenseerimata.