ÕHUNIISKUS

Veeauru sisaldust õhus nimetatakse õhuniiskuseks. Mida rohkem on õhus veeauru, seda niiskem on õhk. Veeauru sisaldus õhus sõltub õhutemperatuurist. Mida kõrgem on temperatuur, seda suurem on õhuniiskus. Vesi aurab päikeseenergia mõjul. Kui niiske õhk puutub kokku jahedama õhuga, siis tiheneb osa õhus olevast veeaurust väikesteks veepiiskadeks, millest moodustuvad pilved.

Veeaur

dettifoss

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.