6. klassInimeseõpetus

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa

  • Kõigi alateemade kohta huvitavad ülesanded, mis toetavad riiklikus õppekavas nõutavate teadmiste ja oskuste omandamist.
Digiteeritud materjali aluseks on 2021. aasta esmatrükk.
Varsti saadaval

Tööraamatu ja lisaülesannete autor on Keila kooli inimeseõpetuse õpetaja Heli Israel.

results loading