6. klassInimeseõpetus

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa

Sisukord

4. Esmamulje

Kaksteist pilti erinevatest inimestest.

Kirjuta pildi number ja selle järele, kas tahaksid sellise inimesega tutvuda. Põhjenda, miks sa nii arvad.

Vastus salvestatud!