6. klassInimeseõpetus

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa

Sisukord

2. Mina suhtlemises

Miks sa teistega suhtled? Kirjuta võimalikult palju põhjusi.

Vastus salvestatud!

Kellega sa suhtled?

Vastus salvestatud!

Kuidas või mille abil sa suhtled?

Vastus salvestatud!

Inimesed suhtlevad, et teavet saada ja anda, otsuseid langetada, veendumusi kujundada, konflikte lahendada ja meelt lahutada. Suheldes saame uusi teadmisi ja kogemusi ning jagame
neid teistega. Suhtlemise kaudu õpime tundma oma kultuuri, kohanema selle normide ja reeglitega. Näiteks õpime suheldes viisakalt käituma, teisi kuulama, ennast ja oma tundeid arusaadavalt väljendama. Me suhtleme ühel või teisel viisil enamiku oma ärkvelolekuajast: nii vesteldes kui ka sõnumeid saates, aga ka näoilmete ja kogu kehaga.

Suhtlemistõkked, nagu müra, väsimus, släng, huvipuudus, keeruline jutt ja eelarvamused, takistavad info edastamist või vastuvõtmist.

See, milline suhtleja inimene on, seostud tema isiksuseomaduste, suhtlemisoskuste ja väärtushinnangutega.