6. klassInimeseõpetus

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa

Teema sissejuhatus. Suhtlemise olemus

Kaks inimest räägivad omavahel.

Sügise esimeses inimeseõpetuse tunnis ütles õpetaja, et kuuenda klassi teemaks on suhtlemine.

„Mis sellest veel õppida, me ju räägime kogu aeg, ise olete sellepärast tihti pahane,“ imestas Keit.

Miks on vaja suhtlemist eraldi õppida? Arutage kaaslaste ja õpetajaga.

Hea suhtleja mitte üksnes ei suhtle, vaid mõistab ka suhtlemise olemust ning seda takistavaid ja soodustavaid asjaolusid. Uurimegi kõigepealt lähemalt suhtlemise üldist olemust.