6. klassInimeseõpetus

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa

Sisukord

3. Pilt suhtlemisest

Joonista kaks pilti suhtlemisest. Ühel pildil kujuta sõbralikku ja hoolivat suhtlemist. Teisele pildile joonista ebasõbralik ja hoolimatu suhtlemine. Lisa oma pildid enda õpimappi.

Millised eelised annab sulle sõbralik suhtlemine?

Vastus salvestatud!

Miks on tähtis olla viisakas, sõbralik ja heatahtlik?

Vastus salvestatud!

Millest sa võid ilma jääda, kui oled ebasõbralik, hoolimatu või kiuslik?

Vastus salvestatud!

Mida toob sinu ebasõbralik suhtlemine kaasa teisele inimesele?

Vastus salvestatud!

Suhtlemine koosneb kolmest osast:
tajumine – millisena teine inimene sulle paistab;
kommunikatsioon ehk teabevahetus – info edastamine ja vastuvõtmine;
mõjutamine – kui inimesed suhtlevad, siis nad ka mõjutavad üksteist.

Teise suhtluspoole tajumine on valikuline. Inimene paneb tähele seda, mis on tema jaoks oluline, seotud tema huvide, väärtuste ja kogemustega.

Tajumist mõjutavad:

meeleolu – heas tujus olles näeme asju paremas valguses, halva tujuga tundub kõik palju häirivam;

samastumine – enda asetamine teise inimese olukorda (mida mina selles olukorras tunneksin või teeksin?);

üldlevinud arvamused, ka eelarvamused – näiteks arvatakse, et prillidega inimene on targem või nohiklikum, segamini tuba tähendab lohakust või ilusa välimusega inimene on sõbralik;

olulisus tajuja jaoks – mida inimene ise väärtustab ja tähtsaks peab;

üldmulje – välimus, kõne selgus, liigutused ehk žestid.