6. klassInimeseõpetus

Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa

Sisukord

1. Suhtlemine

Selgita, mida tähendab sinu jaoks suhtlemine.

Vastus salvestatud!

Suhtlemise kohta saab kasutada erinevaid sõnu, näiteks üksteisega läbikäimine, lävimine, kommunikatsioon.

Milliseid suhtlemist väljendavaid sõnu sa veel tead?

Vastus salvestatud!