5. klassInimeseõpetus

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

  • Põnev ja õpilasesõbralik teekond tervisemaailma.
  • Mitmekesised ülesanded, arutelud, seoste loomine oma eluga, paaris- ja rühmatööd.
  • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.

Digiteeritud materjali aluseks on 2021. aasta esmatrükk.

Varsti saadaval

Tööraamatu, lisa- ja kontrollülesanded on koostanud kogenud praktik, Keila kooli inimeseõpetuse õpetaja Heli Israel oma aastate jooksul kogunenud ülesannetest.

results loading