5. klassInimeseõpetus

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

Sisukord

4. Tervise mõjutajad

Kõike, mis tervist mõjutab, ei oska alati märgata. Alloleval joonisel on kirjas tervist mõjutavad asjaolud. Uuri joonist ja vasta selle abil küsimustele.

Tervist mõjutavad järgmised asjaolud: eluviis - meie igapäevane toimimine (50%); keskkond - kõik, mis on meie ümber: loodus, inimesed, inimeste tehtu (20%); pärilikkus - omadused, mis antakse vanematelt lastele edasi geenidega (20%); tervishoid-arstiabi (10%). Tervishoid on tervisekontroll, vaktsineerimine, hammaste korrashoid, vigastuste ja haiguste ravi jms. Eluviis on toit ja söömine, liikumine ja sport, puhkus ja uni, huvitegevus, kahjulikest harjumustest hoidumine (või nende olemasolu), puhtuse hoidmine, karastamine, eneseaustamine, pingelistes olukordades hakkama saamine jms. Pärilikkus on pärilikud haigused (diabeet, astma, lühinägevus), võimed (musikaalsus, kiire taipamine), kehaehitus (kiirus, jõud).

Millest sõltub tervis kõige enam?

Vastus salvestatud!

Kuidas saad sina ümbritsevat keskkonda mõjutada?

Vastus salvestatud!

Miks peab vähemalt kord aastas arsti juures tervisekontrollis käima?

 

Vastus salvestatud!

Kirjuta iga tervist mõjutava valdkonna kohta kaks näidet endast lähtuvalt.

Eluviis: mida teed oma tervise toetamiseks iga päev?

 

Vastus salvestatud!

Keskkond: mida saad sina teha, et sinu keskkond toetaks tervist?

Vastus salvestatud!

Pärilikkus: mille poolest sarnaned mõne oma pereliikmega? Ära mõtle välimusele, vaid näiteks prillide kandmise vajaduse või kehalise võimekuse peale.

Vastus salvestatud!

Tervishoid: millistes olukordades oled vajanud arstiabi või käinud arsti vastuvõtul?

Vastus salvestatud!