5. klassInimeseõpetus

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

Sisukord

1. Tervise olulisus

Mis on tervis ja miks on tervis oluline? Arutage kaaslaste ja õpetajaga ning leidke võimalikult palju vastuseid. Kirjuta siia oma tervise definitsioon (mõiste selgitus).

Soovi korral kujunda oma definitsioon. See kujunda eraldi A4 valgele paberile ja lisa enda õpimappi.

Vastus salvestatud!

Tervis pole mitte üksnes haiguste puudumine, vaid ka inimese vaimne, kehaline ja sotsiaalne heaolu. Tervis koosneb kolmest tähtsast osast, mis on omavahel tihedalt seotud. Kehaline ehk füüsiline tervis on seotud kehaga. Kui kusagilt ei valuta, pole palavikku ega vigastusi, kõht on täis ning jaksad liikuda, oled kehaliselt terve. Füüsiline tervis näitab, kuidas su keha toimib. Näiteks kuidas elundid koostööd teevad, kas millegi vastu on allergiat, millist koormust keha sportides talub. Vaimne tervis on seotud mõtlemise ja tunnetega. Vaimse tervise keskus on aju koos närvisüsteemiga. Just nende tööst sõltub, kuidas sa hakkama saad, milline on sinu meeleolu, kuidas keskendud ja õpid ning ka pingetega toime tuled. Sotsiaalne tervis väljendub suhtlemises ning koostöös teiste inimestega. Siia kuuluvad ka seadused ja reeglid ning nendest kinnipidamine. Kui suhted on head, siis on ka meel rõõmus. Halvad suhted tekitavad tülisid ja toovad kaasa pahandusi.

Tervist võib võrrelda taime või lillega. Kui kahjustad lille ühte osa, saab kahjustada kogu taim. Ta ei ole enam terviklik.

Rikkudes tervise ühte osa, saab häiritud kogu heaolu. Nii näiteks tundub stress olevat seotud vaimse tervisega, kuid pinge tõstab ka vererõhku, mõjutab südant ja seedimist ning halb tuju ei lase teistele olla just parim kaaslane.

Järgnevad ülesanded aitavad sul tervise erinevaid osi täpsemalt mõista.