5. klassInimeseõpetus

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

Sisukord

2. Tervise osad

Arutage kaaslaste ja õpetajaga, millest koosneb tervis. Mõelge, milliste märksõnadega saab erinevaid tervise osasid kirjeldada.

Uuri ristikheinalehte ja joonista endale paberile ka ristikheinaleht. Pane enda töö hiljem oma õpimappi. Kirjuta tervise osadega seotud märksõnad ristikheinalehe õigetele osadele. Kas mõned märksõnad sobivad selgitama rohkem kui üht tervise osa? Kui sõnad on kirjas, siis jooni alla need, mille abil saad kirjeldada enda tervist. Võrdle oma valikuid kaaslaste omadega. Mida märkad?

Ristikheina igale lehe osale on kirjutatud üks tervise osa: sotsiaalne tervis, vaimne tervis ja füüsiline tervis.