5. klassInimeseõpetus

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

Sisukord

Teema sissejuhatus. Tervis ja selle mõjutajad

Lapse ja õpetaja vaheline dialoog. Õpetaja ütleb: "Sellel õppeaastal räägime tervisest.". Keit küsib: "Miks me sellest peame rääkima? Me oleme ju terved!"

Oled sa mõelnud, miks öeldakse tervitades “Tervist!”, tänades “Ole terve!” või miks paljude rahvaste vanasõna peab tervist kalleimaks varaks?

5. klassis on inimeseõpetuse läbivaks teemaks tervis. Kõigepealt uurimegi, mis on tervis ja miks on seda vaja hoida.