5. klassInimeseõpetus

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

Sisukord

3. Tervist toetavad ja kahjustavad tegevused

Igaüks saab oma tervise hoidmiseks palju teha. Nimeta tegevusi, millega sa oma tervist toetad ja kaitsed.

Joonista endale paberile naerunägu ja kirjuta need naerunäo sisse. Lisa leht oma õpimappi.

Naerunägu

Mõnikord teed midagi, mis võib tervisele hoopis kahjulik olla. Nimeta tegevusi, millega võid oma tervist kahjustada.

Joonista endale paberile kurb nägu ja kirjuta need kurva näo sisse. Lisa leht oma õpimappi.

Kurb nägu