Pöördkehad: silinder, koonus, kera

Silinder on pöördkeha. Silindri moodustab ristkülik, mis pöörleb ümber ühe külje.

11

Koonus on pöördkeha.

Koonuse moodustab täisnurkne kolmnurk, mis pöörleb ümber ühe kaateti.

12

Kera on pöördkeha. Keraks nimetatakse keha, mis tekib ringi pöörlemisel ümber oma diameetri.

13

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.