Prepositsionaal. Предложный падеж

Seda käänet kasutatakse ainult eessõnadega järgmiselt:

VeneKeel17

 

1) eessõnaga в ja на tähistamaks tegevusaega ja –kohta:

Я работаю в банке.     Mina töötan pangas.

Он сейчас на собрании.     Ta on hetkel koosolekul.

Школа начинается в сентябре.     Kool algab septembris.

Они приедут на следующей неделе.     Nad tulevad järgmisel nädalal. 

 

2) eessõnaga о või (об) tähistamaks jutu teemat või objekti:

Они говорят о работе.     Nad räägivad tööst.

Поговорим об этом позже.     Räägime sellest hiljem.

 

3) eessõnaga при tähistamaks võimalust või vajadust:

При необходимости меня  заменит Том.     Vajaduse korral asendab mind Tom.

Он ушёл при первой возможности.     Ta lahkus esimesel võimalusel. 

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud