Protsentidega seotud valemid

1.Protsendi leidmine arvust

Protsendileidmine

2.Arvu leidmine protsendi järgi

Arvuleidmineprotsendi

3.Kahe arvu suhte väljendamine protsentides

  • a – esimene arv
  • b – teine arv
  • p – protsent

kahearvusuhtesväljendamineprotsentides

4.Muutuse väljendamine protsentides

  • Suurenemine mingi protsendi võrra
  • Vähenemine mingi protsendi võrra

Protsendimuutussuurenevjavähenev

Allikas: Matemaatika õppematerjalid

See artikkel on retsenseerimata.