RABA LOOMASTIK

Kuna soos leidub loomadele liiga vähe söödavaid taimeliike, siis on rabaga püsivamalt seotud putukad ja ämblikud. Näiteks elutsevad seal mardikad, liblikad, sääsed, parmud, kiilid ja ämblikud. Rabas elavatest putukatest toituvad rabakonnad, kellele on sobivaks kudemispaigaks väikesed rabalaukad. Sealsetest konnadest ja sisalikest toituvad rästikud. Kuigi rabas pesitsevad ja varjuvad paljud linnuliigid, siis toitu käivad nad otsimas mujal. Soosaared on soos asuvad kõrgemad kohad, kus tavaliselt kasvab mets ning tihti askeldavad seal linnud. Lindudest võib soodes kohata rabapüüd, sookurge, hallõgijat, linavästrikku, kiivitajat, põldlõokest, kaljukotkast, metsist ja tetre.  Imetajatest võib rabaservades kohata põtra, soosaartel metskitse, mäkra, vahel ka hunti ja rebast ning kevadel ka karu.

 

VIDEOD

Kotkad:

Metsis:

Tedremäng:

Soode loomastik

Soode linnustik

 

Lisainfo

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.