REOSTUNUD VESI

Kahjulike ja mürgiste ainete sattumist õhku nimetatakse õhu saastamiseks, nende sattumist vette aga vee reostamiseks. Kuna vesi on hea lahusti, siis lahutab ta ka kahjulikke aineid ning võib kergesti muutuda reoveeks. Vee kaudu satuvad kahjulikud ained ka inimese organismi.
Veekogusid reostavad:
–    tootmisettevõtete reoveed
–    heitgaasid (nendes sisalduvad väävliühendid satuvad vihmaga (happesademed) veekogudesse ja mürgitavad seal elavaid organisme)
–    põllumajanduses ja olmes tekkinud kahjulikud ained (näiteks satuvad veekogudesse kahjulikud ained prügilatest, väetised, mürkained, loomalautade reovesi, elumajade ja haiglate reovesi)
–    veetransport ja veesport. Võivad tekkidaõlireostused. Õlilaik, mis katab veepinda, takistab õhu ja valguse sattumist vette, mille tõttu kalad hukkuvad hapnikupuudusest ning veetaimedes ei saa toimuda fotosüntees. Ujuvad naftalaigud ohustavad veelinde ja reostavad randu.

Vasekaevanduse tõttu reostunud vesi.

Vasekaevanduse tõttu reostunud vesi.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.