SEGAARVUDE LAHUTAMINE

  • Täisarvust murru lahutamisel:

1) eraldame täisosast ühe ühelise ja teisendame selle murruks, mille nimetaja on võrdne vähendaja nimetajaga;

75

2) jätame täisosa muutmata, murdosast lahutame murdosa

76

  • Segaarvust segaarvu lahutamisel lahutame täisosast täisosa ja murdosast murdosa.

77

  • Kui segaarvust segaarvu lahutamisel on vähendaja murdosa vähendatava murdosast suurem:
    1. Suurendame vähendatava murdosa selle täisosa arvelt (ehk laename täisosalt ühe ühelise ja teisendame murruks, mille nimetaja on võrdne vähendaja nimetajaga ja liidame murdosale).
    2.  Seejärel lahutame täisosast täisosa ja murdosast murdosa.

78

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.