SELGROOTUD JA LINNUD

Kuklased

Männikutes ja teistes okasmetsades elavad suured punase-mustakirjud sipelgad ehk kuklased. Eestis eristatakse seitset kuklaseliiki, kuid sarnasuse tõttu kutsutakse neid kõiki metsakuklasteks. Kuklased toituvad putukatest, nende vastsetest, lehetäide nestest. Metsakuklased on metsakoosluses asendamatud ning võetud looduskaitse alla.

Kuuse-kooreürask

Ta elab kahjustatud kuuse koore all. Kuuse-kooreüraskid kaevavad kuuse koore all kambritega lõppevaid käike ning iga üraskiliigi puhul on käigud erinevad kujuga.

Pildi autor: Gilles San Martin

Kuuse-kooreürask.Pildi autor:Gilles San Martin

Kuuse-kooreüraskid puidus. Pildi autor: James Lindsey

Linnud

Metsad on lindude poolest kõige liigirikkamad elupaigad. Seal leidub nii taimtoidulisi, putuktoidulisi kui ka röövlinde. Mida mitmekesisem on mets, seda rohkem linnuliike seal leidub. Meie kõige arvukam laululind on metsvint, kes suudab elada igat tüüpi metsas, pargis ja ka aias. Kõige arvukam rähniliik on suur-kirjurähn.

TEST:

Ilusad linnud

 

Metsvint laulmas:

 Rähn:

 

Lisainfo

See artikkel on retsenseerimata.