Silindri ruumala

Tuletame silindri ruumala valemi. Asetsegu silinder tasandite x = 0 ja x = h vahel. Külgpind tekib sirge y = r pöörlemisel ümber x-telje.

silindriruumala

silindriruumala1

Seega silindri ruumala saab leida põhja pindala ja kõrguse korrutisena.

 

Näide:

silindriruumala2

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.