SOO TEKKIMINE

Turvas tekib väga aeglaselt, mistõttu kujunevad ka sood ja sealsed elukooslused väga pika aja jooksul. Soo saab tekkida sinna, kus maapind püsib aastasadade- ja tuhandete jooksul niiske. Eesti on soode tekkimiseks soodne ala, kuna sademete hulk ületab aurava vee hulga. Soo tekkimiseks kulub vähemalt 400 aastat, kuna turbakiht kasvab äga aeglaselt.

15

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.