10. klass, 11. klass, 12. klassEesti keel

Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

1.1.1. Sõnaliigid

Sõnu saab liigitada mitut moodi. Liigituse aluseks võib olla nt sõnade päritolu, muutmisviis, lauses kasutamise võimalus, tähendus vms.