10. klass, 11. klass, 12. klassEesti keel

Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

1.1.6. Sõnaliikide tabel

Muutmisviisi järgi - Tähenduse järgi - Funktsiooni järgi - Näited. Käändsõnad - nimisõnad, omadussõnad, arvsõnad, asesõnad - iseseisvad sõnad - raamat, laps, au; valge, ruuduline, magus; viis, sada, kümnes; tema, see, sarnane. Pöördsõnad - tegusõnad - iseseisvad sõnad - ujuma, tahtma, nähema. Muutumatud sõnad - määrsõnad, kaassõnad, sidesõnad, hüüdsõnad - iseseisvad sõnad, abisõnad - varsti, seal, hästi; ette, üles, sisse; ees, taga, juures; ent, kuigi, sest; ahoi, klirdi, oi-oi

Ülesanne 1

Kirjuta lausetest välja nõutud sõnaliigid.

Tabel: Käänsõnad - Nimisõna, Omadussõna, Asesõna - Muutumatud sõnad - Kaassõna (kuulub nimisõna juurde), Abimäärsõna (kuulub tegusõna juurde), Iseseisev määrsõna. Laused: Nad tulid oma tädi juurest kiiresti tagasi. Ta hüppas suure hooga üle aia. Keegi on end selleks hästi ette valmistanud. Kõik oli päeva jooksul väga püüdlikult läbi mõeldud. Tavaliselt süüakse need kohe kiiresti ära. Otsin selle kohe laua alt üles. Lõpuks jõudis keegi neist maja ette. Siin on alati midagi head ja ilusat. Vanasti oli rohi rohelisem. Mõned poisid läksid enne välja ja tulid nüüd tagasi.