10. klass, 11. klass, 12. klassEesti keel

Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

1.1.3. Liigitus muutmisviisi järgi

Sõnade muutmisviis on käänamine või pööramine.

Käändsõnu saab käänata, nt kord : korra : korda.

Pöördsõnu saab pöörata, nt loen : loed : loeb.

Muutumatud sõnad ei käändu ega pöördu, nt et, ja, nii, eile.