10. klass, 11. klass, 12. klassEesti keel

Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

Sisukord

1.1.4. Liigitus lauses kasutamise otstarbe järgi

Lauses kasutamise otstarve tähendab seda, kas sõna saab olla lause moodustajaks (lauseliikmeks).

Iseseisvad sõnad saavad olla lauseliikmeteks ja vastavad omaette küsimustele, nt lauses Lugesin toas raamatut on kõik sõnad iseseisvad, vastavad küsimustele ja on lauseliikmed: lugesin (mida tegin? öeldis), toas (kus? määrus), raamatut (mida? sihitis).

Abisõnad ei saa olla omaette lauseliikmeks ega vasta küsimusele, vaid abistavad iseseisvaid sõnu lauseliikmete moodustamisel või seovad lauseliikmeid ja lauseid, nt Anu ja Ants, kukkus alla, ei tule.