Suunav valik

Suunav valik võib toimuda keskkonnatingimuste muutumise tõttu ning selle tagajärjel tõusevad esile uute genotüüpidega isendid. Suunaval valikul toimub mingite alleelide kindlasuunaline sageduste muutus, mille tagajärjel võivad fikseeruda ka vastavas keskkonnas kasulikuks osutunud retsessiivsed alleelid.

27

28

2930

Suunav valik viib uute kohastumuste, liikide ja organismitüüpide tekkeni. Näiteks toimus aju täiustumine või jäsemete teke ning nende taandarenemine selgroogsetel.

 

Suurematel eluritel me ei saa oma elu jooksul evolutsioonilisi muutusi näha, kuna inimese keskmine eluiga jääb tublisti alla 100 aasta, evolutsiooniliste muutuste ilmnemiseks on vaja aga vähemalt kümneid, kui mitte sadu tuhandeid aastaid. Küll aga saame muutusi täheldada väga kiiresti paljunevatel mikroskoopilistel eluritel (viirused, bakterid).

 

Lisainfo

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.