TAASTUVAD JA TAASTUMATUD LOODUSVARAD

Loodusvaradeks nimetatakse kõike looduses esinevat, mida inimesed saavad oma tarbeks kasutada. Loodusvaradeks on näiteks vesi, õhk, taimed, muld, loomad ning maapõues leiduvad loodusvarad ehk maavarad.

 

Loodusvarade jagunemine:

18

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.