Takistuse ühik

Ehkki juhi elektritakistus ei sõltu pingest juhi otstel ega teda läbiva voolu tugevusest, on ta Ohm’i seadusest nende kaudu arvutatav:

22

Takistuse ühikuks on oom (1Ω):

23

1 oom on sellise juhi takistus, mille otstele rakendatav 1V pinge tekitab juhis elektrivoolu tugevusega 1A.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud