Termodünaamika II printsiip

Termodünaamika II printsiibi kohaselt: saab suletud süsteemis toimuvates soojuslikes protsessides entroopia ainult kasvada.

Termodünaamika II printsiip on empiiriline loodusseadus. See tähendab, et ta on sõnastatud vaatlusandmete põhjal, kuid seda pole võimalik valemite abiga või muul moel tõestada.

See tähendab, et iseeneslikult toimuvad looduses need protsessid, kus

  • energia kvaliteet kahaneb (valgusenergia muundub soojusenergiaks, soojusenergia muundub elektrienergiaks jne),
  • süsteemi olekuparameetrid (p, V, T) ühtlustuvad ning
  • osakeste jaotus süsteemis ühtlustub (ainete segunemine, korrapära kadumine)
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud