TESTAED JA PÕLD ELUKESKKONNANA. Vali õige vastusevariant

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 11 20s

Puude ja põõsastega aias kõigub temperatuur ... ulatuses kui põllul.

2 / 11 20s

Aias on elukeskkond mitmekesisem kui põllul

3 / 11 20s

Aiaelustikku mõjutavad tuul, sademed ja päikesekiirgus ... kui põlluelustikku.

4 / 11 20s

Enamasti on kultuurtaimed looduslikest taimedest ...

5 / 11 20s

Taimeliike aretades tekivad erinevad sordid ehk ... omadustega taimed.

6 / 11 20s

... on taim, mida inimene kasvatab enda tarbeks ja mille omadusi ta on parandanud.

7 / 11 20s

Aias elab ... loomaliike kui põllul.

8 / 11 20s

... on tõrjeviis, mille puhul kasutatakse kahjuritest vabanemiseks nende looduslikke vaenlasi.

9 / 11 20s

... on looduslik taimeliik, mis on kohastunud elama inimese loodud tingimustes.

10 / 11 20s

Põllul on elukeskkond mitmekesisem kui aias

11 / 11 20s

Tumeda põllupinna kiire soojenemine ... aurumist.