Võrdlus. Arvud 1-6. Võrdlus, matemaatiline võrdlus, märgid <, >, =

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

6<4 2>3 5<6 1>4 3>4 2<3 4>6 3<5 5>2 5>6 4=1 4>3 3<4 2=2
VALE ÕIGE
results loading