Arvude 0- 1000 võrdlemine. Märgi õige.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Milline võrdlus on õige?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading