Arvude 0- 1000 võrdlemine. Märgi õige.

Sinu tulemus on

Milline võrdlus on õige?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.