LAHUTAMINE arvud 0-12. Vali õigete vastustega tehted

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali välja õige vastusega arvutustehted.

results loading