Arvutamise abivalemite kasutamine. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Vali õiged.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Autor: Allar Veelmaa

results loading