TESTEESTI JÄRVED Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 17 25s

Eesti kolm suurimat järve on ...

2 / 17 25s

Eesti sügavaim järv on ...

3 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

4 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

5 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

6 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

7 / 17 25s

Sutlepa meri on ...

8 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

9 / 17 25s

Eesti suurim järv on ...

10 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

11 / 17 25s

Rõuge Suurjärv on ... meetrit sügav.

12 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

13 / 17 25s

Järved mooodustavad Eesti pindalast ca ... %

14 / 17 25s

Eestis on ca ... järve.

15 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...

16 / 17 25s

Enamik Eesti järvi on ...

17 / 17 25s

Kaardile on märgitud ...