EESTI JÄRVEDE TAIMESTIK. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 14 25s

Millised neist on kaldaveetaimed?

2 / 14 25s

Ujulehtedega taimed kinnituvad juurtega veekogu põhja.

3 / 14 25s

Eesti järvede suurtaimestikus on määratud ca ... liiki sammaltaimi.

4 / 14 25s

Milline neist on ujulehtedega taim?

5 / 14 25s

Millise veesisese taime õied ulatuvad veepinnale?

6 / 14 25s

Kaldaveetaimed kinnituvad kaldamudasse ...

7 / 14 25s

Veesisesed taimed kasvavad ... vees.

8 / 14 25s

Milline taim kasvab üleni vee all?

9 / 14 25s

Kaldaveetaimede juured on ... harudega.

10 / 14 25s

Eesti järvede suurtaimestikus on määratud ca ... liiki mändvetiktaimi.

11 / 14 25s

... ujuvad vabalt veekogu pinnal.

12 / 14 25s

Milline neist on ujutaim?

13 / 14 25s

Kaldaveetaimede varred on ...

14 / 14 25s

Eesti järvede suurtaimestikus on määratud ca ... liiki soontaimi.

results loading