TESTEESTI LOODUSVARAD. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 24 25s

... valmistatakse tsementi, telliskive ja keraamilisi nõusid.

2 / 24 25s

Paekivi ehk ...

3 / 24 25s

Kukersiidiks nimetatakse ...

4 / 24 25s

Fosforiidikihid paiknevad maapõues põlevkivikihtidest ...

5 / 24 25s

Mitu kivimikihti moodustavad ...

6 / 24 25s

Fosforiit on ...

7 / 24 25s

Eesti suurim tsemenditehas asub ...

8 / 24 25s

... kasutatakse kütusena, aianduses, loomadele allapanuks ja keemiatööstuse toorainena.

9 / 24 25s

Mis on pildil?

10 / 24 25s

Tänapäeval kasutatakse põlevkivi peamiselt ...

11 / 24 25s

Mis on pildil?

12 / 24 25s

Eesti kõige paksemad põlevkivilademed asetsevad ... ümbruses.

13 / 24 25s

Liivast valmistatakse ...

14 / 24 25s

Põlevkivi on ...

15 / 24 25s

Paekivi on ...

16 / 24 25s

Fosforiit on põlevkivist ... maavara.

17 / 24 25s

Mis on pildil?

18 / 24 25s

Eestis ... fosforiiti.

19 / 24 25s

Paekivi kasutatakse ...

20 / 24 25s

Eesti tuntumad paekivid on ...

21 / 24 25s

Maapõues asetsevad põlevkivikihid vaheldumisi ...

22 / 24 25s

Mis on pildil?

23 / 24 25s

Mis on pildil?

24 / 24 25s

Viimistluskivina on tähtis Saaremaa ...