TESTEesti naaberriigid. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 18

Mis linn on Läti pealinn?

2 / 18

Läti on Eesti ...

3 / 18

Milline riik on meie põhjanaaber?

4 / 18

Milline Eesti naaberriik on kõige suureme pindalalaga?

5 / 18

Mis linn on Eesti pealinn?

6 / 18

Kas Läti rahvaarv on suurem, kui Eesti rahvaaarv?

7 / 18

Mis linn on Venemaa pealinn?

8 / 18

Millise riigi põhirahvus on venelased?

9 / 18

Millise Eesti naaberriigi rahavaarv on kõige suurem?

10 / 18

Millise mere kaldal Eesti asub?

11 / 18

Milline rahvus on Eesti põhirahvus?

12 / 18

Milline riik on Eesti idanaaber?

13 / 18

Mis linn on Rootsi pealinn?

14 / 18

Mis linn on Soome pealinn?

15 / 18

Millise naaberriigiga ei ole Eestil maismaapiiri?

16 / 18

Millises Eesti naaberriigis elavad rootslased?

17 / 18

Kas Läti rahvaarv on suurem, kui Soome rahvaarva?

18 / 18

Milline riik asub Eesti läänepiiril?