TESTEesti rahvakalender. Kui hästi tunned rahvakalendrit, vali õiged kuupäevad

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 11

Mardipäev on ...

2 / 11

Jõulud on ...

3 / 11

Jaanipäev on ...

4 / 11

Madisepäev on ...

5 / 11

Näärid on ...

6 / 11

Jüripäev on ...

7 / 11

Küünlapäev ehk pudrupäev on ...

8 / 11

Kadripäev on ...

9 / 11

Künnipäev on ...

10 / 11

Hingedepäev on ...

11 / 11

Karjalaskepäev on ...