TESTEESTI SUUREMAD PINNAVORMID. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 19 25s

... osa Kõrvemaast on kaetud metsaga.

2 / 19 25s

Enamasti jääb Eesti maastikku ilmestavate pinnavormide kõrgus alla ... meetri.

3 / 19 25s

Madal- Eesti pinnamood on ... liigestatud kui Kõrg-Eesti pinnamood.

4 / 19 25s

Põhja-Eesti pankranniku astang muutub ida poole liikudes ...

5 / 19 25s

Millise kõrgustiku jalamil voolab põhjavesi allikatena maapinnale?

6 / 19 25s

Soomaa viies aastaaeg on ...

7 / 19 25s

.... oli jääajajärgselt üle ujutatud suurte jääpaisjärvede või Läänemere veega.

8 / 19 25s

Kõige rohkem kupeid on ... kõrgustikul.

9 / 19 25s

Eesti asub ... lauskmaal.

10 / 19 25s

Põhja-Eesti klindi kõrgeim osa on ...

11 / 19 25s

... oli jääajajärgselt kohe maismaa.

12 / 19 25s

Lääne-Eesti madaliku suurte soostunud alade põhjuseks on maapinna lähdal asuvad vettpidavad ...

13 / 19 25s

Kõige rohkem karstivorme esineb ...

14 / 19 25s

Eesti on ... ala.

15 / 19 25s

Eesti pindalalt suurim pinnavorm on ...

16 / 19 25s

Eesti kõrgeim küngas asub ... kõrgustikul.

17 / 19 25s

... on iseloomulik tasane ja soostunud pinnamood.

18 / 19 25s

Absoluutse kõrguse ja pinnamoe vahelduslikkuse järgi jaguneb Eesti ...

19 / 19 25s

Eesti kõrgeim voor asub ...