ELU MAAL. Leia õige vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Inimesed kujunesid välja ligi ...

2 / 14

Hulkrakne organism on tervik, mille kõik rakud

3 / 14

Esmastest elukandjatest said alguse ...

4 / 14

Algul arenes elu ...

5 / 14

Ainuraksed organismid koosnevad ...

6 / 14

Praeguste arvutuste järgi on Maa ligikaudu ...

7 / 14

Rohelises taimes toimuvat glükoosi tekkimist nimetatakse ...

8 / 14

Rohelised taimed toodavad valguse käes eluks vajalikke aineid ...

9 / 14

Rohelised taimed saavad elutegevuseks vajalikku energiat ...

10 / 14

Toiduahela moodustavad kapsas, kapsaliblikas, linavästrik, ...

11 / 14

Selleks, et saada toidust kätte elutegevuseks vajalik energia, peab organismi rakkudes toimuma

12 / 14

Organismid jaotatakse 5 suurde rühma: ...

13 / 14

Maismaal arenesid esimestena ...

14 / 14

Hapniku abil lagunevad toitained ...

results loading