ELU TEKE JA TUNNUSED. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 10

Maailma suurimad kunagi maismaal elanud loomad olid ...

2 / 10

Kes neist on elus?

3 / 10

Vees elavatest bakterites arenesid ...

4 / 10

Esimesed veeloomad olid ...

5 / 10

Milised neist on kõikidele elusolenditele omased tunnused ...

6 / 10

Maa tekkis umbes ... miljonit aastat tagasi.

7 / 10

Esimesed elusolendid olid ...

8 / 10

Ühed esimesed maismaataimed olid sõnajalad.

9 / 10

Maismaal hakkasid esimesed taimed kasvama umbes ... miljonit aastat tagasi.

10 / 10

Esmalt kasvasid taimed ... kohtades.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading