TESTELU TEKE JA TUNNUSED. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 10

Vees elavatest bakterites arenesid ...

2 / 10

Maa tekkis umbes ... miljonit aastat tagasi.

3 / 10

Esimesed veeloomad olid ...

4 / 10

Esmalt kasvasid taimed ... kohtades.

5 / 10

Maismaal hakkasid esimesed taimed kasvama umbes ... miljonit aastat tagasi.

6 / 10

Milised neist on kõikidele elusolenditele omased tunnused ...

7 / 10

Esimesed elusolendid olid ...

8 / 10

Maailma suurimad kunagi maismaal elanud loomad olid ...

9 / 10

Kes neist on elus?

10 / 10

Ühed esimesed maismaataimed olid sõnajalad.